s

Cellulite door stress

cellulite door stress

Deze eeuw is ongetwijfeld een tijdperk van stress. Stress verstoort in hoge mate ons metabolisme en leidt tot de volgende symptomen: hoge bloeddruk, gebrekkige afvoer van schadelijke stoffen, hetgeen resulteert in een algemene of plaatselijke vetopslag. Neuro-esthetiek berust op het aantonen van de wisselwerkingen tussen het zenuwstelsel en de huid via neuromediatoren die voor een verhoging  van het b-endorfine niveau, antistress molecuul, zorgen. Dankzij  een krachtig «Lipo-Stress» concentraat helpt deze behandeling plaatselijke geblokkeerde en pijnlijke cellulitis snel te verlichten. Bovendien worden organen die onder stress staan en onderhevig zijn aan vetophoping, ontspannen.